دانلود رایگان


دانلود تحقیق بررسی میزان هیجان خواهی دانشجویان متاهل و مجرد - دانلود رایگاندانلود رایگان فروشگاه مقالات دانشجویی

دانلود رایگان دانلود تحقیق بررسی میزان هیجان خواهی دانشجویان متاهل و مجرد دانلود تحقیق بررسی میزان هیجان خواهی دانشجویان متاهل و مجرد
دانلود تحقیق بررسی میزان هیجان خواهی دانشجویان متاهل و مجرد


فصل اول 1
مقدمه 2
بیان مساله 3
اهداف تحقیق 5
فرضیه 6
تعریف عملیاتی 7
فصل دوم 8
پیشینه تحقیق 9
فصل سوم 30
جامعه تحقیق 31
نمونه تحقیق 31
روش نمونه گیری 31
روش جمع آوری اطلاعات 31
ابزار تحقیق 32
فصل چهارم 37
تجزیه و تحلیل داده ها 38
فصل پنجم 41
نتیجه گیری 42
محدودیتها 43
پیشنهادها 44
منابع و ماخذ 45
مقدمه :
افراد آدمی از همان آغاز کوشیده اند تا حالتهای آشفته هیجانی یا انفعالی را درک کنند و به آنها پاسخ های شایسته بدهند؛ بقراط حکیم در عهد باستان معتقد بود که چهار مزاج و خوی عاطفی خاص وجود دارد که هر کدام بر اثر غلبه های ماده سیال دم اخوان، سودا، صفرا، بلغم حالت ویژه ای را در بدن پدید می آورد ارسطو نخستین کسی بود که میان مؤلفه های فیزیولوژیکی و روانی هیجان عنوانهای ماده یا انگاره را مطرح نمود. در قرن هفده و هجده فیلسوفان غالباً تصور می کردند هیجان یا عاطفه امری غریزی و غیرعقلانی است و جنبه های حیوانی نوع بشر را تشکیل می دهد. در برابر آن خرد یا عقل عقلانی و جنبه های خاص وجود دارد که جلو انجام گسیختگی های هیجان را می گیرد و انسان را به سوی رفتار عاقلانه رهنمون می سازد.
هیجان خواهی یکی از ویژگی های شخصیت است که براساس خلق و خو، انگیختگی و سطح بهینه تحریک قرار دارد. طبق نظر مارولین زاکرمن (1978 ، 1979) ساختار هیجان خواهی به مقدار انگیختگی که دستگاه عصبی مرکزی شخص مغز و نخاع شوکی از منابع بیرونی تحریک نیاز دارد مربوط است. طبق نظر زاکرمن هیجان خواهی صفتی است که ویژگی آن نیاز به هیجان و تجربه های متنوع و پیچیده و میل اقدام به خطرهای جهانی و بدنی به خاطر خود این تجربه هاست. (زاکرمن 1979، ص 10 ).
فرد هیجان خواه تحریک بیرونی دائمی مغز را ترجیح می دهد، از کارهای عادی خسته می شود و مرتباً در جستجوی راهی برای افزایش انگیختگی از طریق تجربه های هیجان انگیز است و فرد کم هیجان خواه هجوم مداوم تحریک مغزی کمتری را ترجیح می دهد و کارهای عادی را نسبتاً خوب تحمل می کند. ساختار هیجان خواهی از مجموعه های مؤلفه های به هم پیوسته است که زاکرمن آنها را به هر نمونه از هر مقیاس، مقیاس هیجانخواهی (sss) نشان می دهد. (سید محمدی، یحیی، ص 235).
به نظر می رسد که هیجان خواهی افراد با حضور متغیرهای دیگر متفاوت باشد به این معنا که سنین متفاوت وضعیت تأهل یا تجرد، وضعیت شغل خاص، جنسیت و از این قبیل در میزان هیجان طلبی افراد مؤثر است.
بیان مسأله :
تنوع جویی در احساسات و تجارب از نیازهای آدمی است، چنانکه بعضی ها حتی خط هم می کنند تا به چنین تجربه هایی دست یابند. برای اندازه گیری نیاز زاکرمن (1979) آزمونی ترتیب داد به نام مقیاس هیجان خواهی (sss) که شامل سؤالهایی برای ارزیابی تمایل فرد برای دست زدن بع فعالیتهای مخاطره انگیز یا ماجراجویانه، جستجوی تجارب حسی تازه، لذت بردن از هیجان، تحریکات اجتماعی و اجتناب از کسل شدن.
به نظر می رسد هیجان خواهی صفتی است که در موقعیتهای گوناگونی از همسانی برخوردار است. افرادی که در یکی از قلمروهای زندگی از تجربه های تازه لذت می برند در قلمروهای دیگر به عنوان آدمهای ماجراجو توصیف می شوند، نمره بالا در این مقیاس با تعدادی از خصوصیات رفتاری ارتباط دارد. مثل پرداختن به ورزشهای و یا سرگرمیهایی خطرناک مثل چتربازی، موتورسواری، و ... و تنوع خواهی در تجارب جنسی و مواد مخدر و نترس بودن در بعضی موقعیتهای خطرناک و هراس آور مثل رانندگی، سرعت بالا از آنها سؤال می شود. هیجان بیشتر سرعتهای بالاتر را گزارش می دهند.
افراد طالب هیجان بیشتر طالبان هیجان کمتر را افرادی کسل کنند. می دانند و برعکس افراد طالب هیجان کمتر افراد گروه اول یا هیجان بیشتر را افرادی می دانند که به فعالیتهای بی ثمر و ماجراجویانه ای دست می زنند و این نگرش ها می توانند در انتخاب همسر و شریک زندگی اهمیت زیادی داشته باشد. همگونی زن و مرد از لحاظ این خصلت، خصلت می تواند میزان سازگاری در زناشویی را پیش بینی کند. (فیشر زاکرمن، و نیب 1981 ).
اگر زن یا شوهر نمره بالایی در این مقیاس هیجان خواهی داشته باشد و نمره پایین، احتمال عدم توافق زناشویی افراد افزایش می یابد. این مطلب وقتی صحت دارد که نمره زن در مقیاس هیجان خواهی بسیار بالا باشد. که در این صورت همسر را فردی کسل کننده، و محدود کننده بداند و این امر شاید به دلیل اینکه در خارج از محیط زناشویی برای مرد بیش از زن فرصتی برای ارضای هیجان خواهی وجود دارد و شاید هم به دلیل انتظارات فرهنگی چنین شرایط متفاوتی برای زن و مرد مهیا می گردد. (جناب مهدی محی الدین، صص 67 –66 ، چاپ دوم)
بنابراین مسأله اصلی تحقیق حاضر این است : آیا میزان هیجان خواهی دانشجویان مجرد و متأهل متفاوت است؟
اهداف تحقیق :
هدف کلی تحقیق حاضر تعیین تفاوت میزان هیجان خواهی دانشجویان متأهل و مجرد است.
اهداف جزئی :
- تعیین تفاوت میزان هیجان خواهی دانشجویان متأهل مرد و زن
- تعیین تفاوت میزان هیجان خواهی دانشجویان دختر و پسر مجرد
پژوهش و کنونی از اهمیت خاصی برخوردار است که می توان به شرح زیر توصیف کرد :
الف ) همانطور که روبین میل می گوید : ما عوامل مؤثر در موفقیت ازدواج را دقیقاً نمی شناسیم تحقیقات مربوط به پیشگویی موفقیت زناشویی و متغیرهای کنش متقابل زناشویی برای پیشگیری علائم و ویژگیهای که در حال حاضر خوشبختی و سازگاری زناشویی را اندازه گیری می کند و به معرفی چند ویژگی کلی می پردازند. اعم این ویژگیها چنین است :
1 ) شباهت؛
2 ) پختگی ؛
3 ) متناسب بودن سن زن و مرد ؛
4 ) زمینه تربیتی و اجتماعی ؛
5 ) سلامتی جسمی و روانی و ... (اردلان، 1354، ص 192 )
تحقیقاتی که در زمینه شباهت انجام گرفته است شامل وضعیت اقتصادی و اجتماعی یکسان و شباهت در علائق و خواستها شباهت در عقاید مذهبی، هم نژاد بودن و ... می باشد. هیجان خواهی می تواند یکی دیگر از این عوامل باشد. به عبارتی شباهت در میزان هیجان خواهی زن و شوهر می تواند یکی از عوامل ارتقاء شادکامی به شمار آید. لذا بررسی این عوامل می تواند با پیگیری پژوهش کنونی درباره نقش هیجان خواهی در اختلاف زناشویی گامی در جهت شناسایی بهتر عوامل مؤثر در بروز این اختلافات زناشویی و مدنظر داشتن این ویژگی در فرایند درمان زناشویی بردارد.
ب ) به دنبال تحقیق هدف طرح شده در بند الف یافتن یک تائید تجربی برای وجود رابطه میان هیجان خواهی و ناسازگاریهای زناشویی می توان از این مسأله شباهت در میزان هیجان خواهی در مشاوره قبل از ازدواج استفاده نمود.
فرضیه :
1 ) میزان هیجان خواهی دانشجویان متأهل و مجرد متفوت است ؛
2 ) میزان هیجان خواهی دانشجویان متأهل مرد و زن متفاوت است ؛
3 ) میزان هیجان خواهی دانشجویان دختر و پسر مجرد متفاوت است.
تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها :
هیجان خواهی صفتی است که به این شکل توصیف می شود.
جستجوی هیجانها و تجربه های متنوع، تازه، پیچیده، پرشور و میل به ریسک کردن بدنی، اجتماعی قانونی و مالی به خاطر خود این تجربه ها (زاکرمن، 1994 ، ص 274 ) (سید محمدی، یحیی، 1382 ). که در این پژوهش به وسیله مقیاس هیجان خواهی (sss) زاکرمن تغییر و ارزیابی می شود.
زنان در این پژوهش به زنان ازدواج کرده اطلاق می شود و شوهران به هسمران گروه قبلی اطلاق می شود.
تعریف عملیاتی :
هیجان خواهی منظور از هیجان خواهی در این تحقیق نمره ای است که آزمودنیها در به شناسه هیجان خواهی زاکرمن کسب می کنند.
پیشینه تحقیق :
مطالعه انگیزش را می توان حداقل تا یونانیان باستان مانند سقوط، افلاطون و ارسطو ردیابی کرد. افلاطون شاگرد سقراط معتقد بود که انگیزش از روح ذهنی یا روان سه جزیی سرچشمه می گیرد که به صورت سلسله مراتبی ترتیب یافته است که در ابتدایی ترین سطح که به اشتها و امیال بدن مثل گرسنگی و میل جنسی کمک می کرد و در سطح دوم جنبه رقابتی قرار داشت که به معیارهای اجتماعی مثل احساس افتخار یا بیشتر مهم کمک می کرد و بالاترین سطح جنبه محاسباتی قرار داشت که به قابلیتهای تصمیم گیری روح رفتارهای گوناگونی برابر می انگیخت.
صدها سال بعد روح سه جزیی یونانی به دوگانه نگری کاهش یافت : هوس های بدن و تعقل ذهنی توماس آکیناس اعلام نمود که بدن تکانه های انگیزش غیرمنطقی و مبتنی بر لذت ایجاد می کند. در حالی که ذهن انگیزه های منطقی و مبتنی بر اراده را فراهم می آورد.
در دوران پس از رنسانس، رنه دکارت، فیلسوف فرانسوی، جنبه های نافعال و فعال انگیزش را هم متمایز کرد و آن را به این کونابه نگری ذهن، بدن افزود. بدن عامل ماشینی و از لحاظ انگیزش نافعال بود در حالی که اراده عامل غیرمادی و از لحاظ انگیزش فعال بود. (سید محمدی یحیی، ص 30 ).
سطح متوسط انگیختگی با تجربه لذت برابر است (برلین ، 1967) تحریک کم، کسالت و بی حوصلگی به بار می آورد.
تحریک زیاد موجب تنش و استرس می شود. هم کسالت و هم استرس تجربه های ناخوشایندی هستند و افراد می کوشند از آنها بگریزند وقتی که کم انگیخته هستیم و دچار عاطفه منفی می شویم معمولاً فعالیتهای را می جوییم که تحریک را بیشتر کنند و به کاوش و کنجکاوی درباره چیز تازه ای می پردازیم و شاید حتی دست به مخاطره جویی بزنیم و از طرف دیگر وقتی که انگیختگی بیشتر از سطح بهینه است از افزایش بیشتر تحریک محیطی اجتناب می ورزیم و آن را دفع می کنیم وقتی بیشتر انگیخته این افزایش تحریک تازگی و خط عاطفی منفی مانند استرس ناکامی و عذاب ایجاد می کند. افراد بیش انگیخته آرامش محیطی را دوست دارند، مثلاً دوست دارند مرخصی بگیرند و به طور سرسری روزنامه بخوانند یا به قدم زدن در محیطی آرام بپردازند. (سید محمدی، یحیی ، ص 266 ).
اگر برانگیختگی بسیار بالا باشد رفتار به سوی کاهش دادن آن هدایت خواهد شد. مثل روزی که سخت سرگرم کارید، پشامدهای زیادی رخ می دهند و شما شدیداً برانگیخته هستید شاید متوجه شوید که دارید کارهایی از قبی قبیل دو شاخه تلفن را از پریز درآوردن هستید تا از بار سنگین برانگیختگی خود بکاهید و با انجام این کار شما به سوی سطح بهینه برانگیختگی حرکت می کنید و سطوح پایین برانگیختگی (مانند وقتی که حادثه ای رخ نمی دهد و شما حوصله تان سر می رود) نیز ممکن است رفتار در جهت افزایش برانگیختگی تا سطح بهینه سوق دهئ. (صحی الدین بناب محمدی ، ص 14 –13 )
هیجان خواهی مانند برون گرایی براساس توانایی برانگیختگی قرار دارد. فردی که زیاد هیجان خواه است تحریک مغزی مداوم را ترجیح می دهد، از کارهای یکنواخت خسته می شود و همواره به دنبال آن است که از طریق تجربه های مهیج انگیختگی خود را بیشتر کند. فردی که کم هیجان خواه است تحریک مغزی کمتری را ترجیح می دهد و کارهای یکنواخت را نسبتاً خوب تحمل می کند و به (زاکرمن، 1994) آندنک (به نقل از براهنی و قولیان، 1365 ، ص 66 –65 ) می گوید : تعداد چشمگیری پژوهشهای تجربی در خلال سالهای گذشته نه چندان در روی تعدادی زیاد از آزمودنیها در آمریکا و انگلستان و نیز قاره اروپا صورت گرفته است، به این ترتیب که آزمودنیها درجه بندی می شدند و یا خودشان پرسشنامه هایی تکمیل می کردند که در آنها گونه های بسیاری از ویژگیهای رفتاری گنجانده شده بود.
سپس به روی نتایج حاصل از این پژوهشها تحلیل های آماری پیچیده، تحلیلهای همبستگی و عاملی و نظایر آن صورت گرفت تا آنکه بتوان خطوط اصلی ابعاد شخصیت را به دست آورد. این که همه کم و بیش می دانند که این کوششها مجهز به پیدایی دو عامل، دو محور و یا دو بعد بسیار نیرومند و پرنفوذی شد که در جوهر وزیر بنا همانند ان چیزی است که وونت یافته بود. یکی از این دو محور درونگرایی برونگرایی نام نهادیم و بعد دیگر را به نام های گوناگونی نامیده اند : نااستواری هیجانی یا تهیج پذیری در برابر استواری هیجانی یا هنجاری.
برونگرایی و درونگرایی بعدی است که دامنه ای بین دو حد انتهایی دارد و در وسطهای این دامنه افرادی قرار دارند که نه برونگرا هستند و نه برونگرا. از داده های تجربی هم در حین آزمونهای مختلف معلوم شده که بیشتر مردم در منطقه بینابین قرار دارند.
آندینک 3 بعد شخصیت را معین می کند، اول بعد درونگری –برونگری، به دوم بعد روان رنجوری و بی ثبات و باثبات و سرانجام بعد روان پریشی به اولین بعد از این 3بعد توجه خاصی شده است.
مثلاً معلوم شده است که درونگرایی سریعتر از برونگرایی شرطی می شوند و به تحریک کمتری از محیط خارج نیاز دارند. برونگرایان افراطی معمولاً بسیار اجتماعی و فعالند (صحی الدین بناب محمدیف 1367 ، ص 318 ).

نوع فایل : docxتعداد صفحه : 52

بررسی میزان هیجان خواهی دانشجویان


بررسی میزان هیجان خواهی دانشجویان متاهل و مجرد


تفاوت هیجان خواهی دانشجویان


دانشجویان و میزان هیجان خواهی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مقایسه میزان هیجان خواهی دانشجویان متأهل و مجرد در دانشگاه ...

1 ) میزان هیجان خواهی دانشجویان متأهل و مجرد متفوت است ؛ 2 ) میزان هیجان خواهی دانشجویان متأهل مرد و زن متفاوت است ؛ 3 ) میزان هیجان خواهی دانشجویان دختر و پسر مجرد متفاوت است.

پرسشنامه رایگان بررسی سلامت روان دانشجویان مجرد و متاهل و ...

پرسشنامه بررسی سلامت روان دانشجویان مجرد و متاهل ... بررسی میزان ... دانلود مستقیم و ...

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی در بین ...

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و ... دانشجویان متأهل بررسی ... متأهل,دانلود تحقیق ...

پرسشنامه رایگان بررسی سلامت روان دانشجویان مجرد و متاهل و ...

پرسشنامه بررسی سلامت روان دانشجویان مجرد و متاهل ... بررسی میزان ... دانلود مستقیم و ...

پرسشنامه رایگان بررسی سلامت روان دانشجویان مجرد و متاهل و ...

پرسشنامه بررسی سلامت روان دانشجویان مجرد و متاهل ... بررسی میزان ... دانلود مستقیم و ...

تحقیق مقایسه میزان هیجان خواهی دانشجویان متأهل و مجرد در ...

تحقیق مقایسه میزان هیجان خواهی دانشجویان متأهل و مجرد در pdf دارای 48 صفحه می باشد و ...

پروژه تحقیق در مورد بررسی هیجان خواهی و کنش ارتباطی در بین ...

تحقیق حاضر به منظور بررسی ارتباط انواع هیجان خواهی با میزان اشتیاق برای برقراری ارتباط دانشجویان و تفاوت انواع هیجانات در دختر و پسر دانشجو با استفاده از دو پرسشنامه هیجان خواهی و مقیاس اشتیاق برای برقراری ارتباط، برروی 1035 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انجام گرفت.

پرسشنامه رایگان بررسی سلامت روان دانشجویان مجرد و متاهل و ...

پرسشنامه بررسی سلامت روان دانشجویان مجرد و متاهل ... بررسی میزان ... دانلود مستقیم و ...

پایان نامه مقایسه میزان هیجانخواهی دانشجویان متأهل و مجرد ...

پایان نامه مقایسه میزان هیجانخواهی دانشجویان متأهل و مجرد در دانشگاه آزاد اسلامی ...

پروژه تحقیق در مورد بررسی هیجان خواهی و کنش ارتباطی در بین ...

تحقیق حاضر به منظور بررسی ارتباط انواع هیجان خواهی با میزان اشتیاق برای برقراری ارتباط دانشجویان و تفاوت انواع هیجانات در دختر و پسر دانشجو با استفاده از دو پرسشنامه هیجان خواهی و مقیاس اشتیاق برای برقراری ارتباط، برروی 1035 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انجام گرفت.

بررسی مكانیسم های دفاعی افسردگی در دانشجویان متاهل و مجرد ...

دانشجویان متاهل و مجرد. بررسی قرار می دهد و در بین زنان متاهل و مجرد بررسی میزان عزت نفس کارکنان مجرد ومتاهل بیمارستان حکیم افسردگی بررسی دانشجویان مجرد و متاهل رشته روان شناسی، در قالب word و در 82

تحقیق بررسی میزان تحمل استرس بین دانشجویان مجرد و متاهل ...

دانلود تحقیق در مورد پژوهش بررسی میزان تحمل استرس بین دانشجویان مجرد و متاهل رشته روانشناسی، در قالب word و در 81 صفحه، قابل ویرایش.

تحقیق مقایسه میزان هیجان خواهی دانشجویان متأهل و مجرد در ...

فایل ورد تحقیق مقایسه میزان هیجان خواهی دانشجویان متأهل و مجرد در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

پایان نامه بررسی رابطه بین عشق مثلثی با رضایت زناشویی در ...

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه ... در بین دانشجویان متأهل; بررسی رابطه ... و علوم ...

تحقیق بررسی میزان تحمل استرس بین دانشجویان مجرد و متاهل ...

دانلود تحقیق در مورد پژوهش بررسی میزان تحمل استرس بین دانشجویان مجرد و متاهل رشته روانشناسی، در قالب word و در 81 صفحه، قابل ویرایش.

تحقیق بررسی میزان تحمل استرس بین دانشجویان مجرد و متاهل ...

دانلود تحقیق در مورد پژوهش بررسی میزان تحمل استرس بین دانشجویان مجرد و متاهل رشته روانشناسی، در قالب word و در 81 صفحه، قابل ویرایش.

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی در بین ...

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی در بین دانشجویان متأهل بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی در بین دانشجویان متأهل,هوش هیجانی,رضایت زناشویی,دانشجویان متأهل,رابطه بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی در بین دانشجویان متأهل,دانلود مقاله رابطه بین هوش هیجانی و ...

دانلود پروژه کارشناسی بررسی هیجان خواهی دانشجویان متأهل و ...

بررسی هیجان خواهی دانشجویان متأهل و مجرد دانلود پروژه کارشناسی بررسی هیجان خواهی دانشجویان متأهل و مجرد هیجان خواهی دانشجویان متأهل و مجر

تحقیق مقایسه میزان هیجان خواهی دانشجویان متأهل و مجرد در ...

فایل ورد تحقیق مقایسه میزان هیجان خواهی دانشجویان متأهل و مجرد در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

دانلود پایان نامه بررسی میزان تحمل استرس بین دانشجویان ...

دانلود پایان نامه بررسی میزان تحمل استرس بین دانشجویان مجرد و متاهل رشته روانشناسی. آذر ۲۸, ۱۳۹۰ پایان نامه, رشته روانشناسی ۵۸ دیدگاه 910 بازدید

پایان نامه مقایسه میزان هیجانخواهی دانشجویان متأهل و مجرد ...

پایان نامه مقایسه میزان هیجانخواهی دانشجویان متأهل و مجرد در دانشگاه آزاد اسلامی ...

پایان نامه مقایسه میزان هیجان خواهی دانشجویان متأهل و مجرد

مقایسه میزان هیجان خواهی دانشجویان متأهل و مجرد انگیزش تحقیق مقایسه میزان هیجان خواهی دانشجویان متأهل و مجرد دانلود تحقیق مقایسه میزان هیجان خواهی دانشجویان متأهل و مجرد مقاله مقایسه میزان هیجان خواهی دانشجویان متأهل و مجرد مقایسه میزان هیجان خواهی دانشجویان متأهل و ...

پاورپوینت تجزیه و تحلیل بهای تمام شده ، حجم فعالیت و سود

پاورپوینت (حسابداري ميانه i) 67 اسلاید

کارآموزی آشنايي كلي با سيستم قدرت الكتريكي 49 ص

گزارش كارآموزي در اتومكانيك اهواز.؛

گزارش كارآموزي در اتومكانيك اهواز.؛

پاورپوینت بررسی و تحلیل كبوترخانه ها اعجاز معماري ايراني - 68 اسلاید

تحقیق درمورد جهاني شدن بازار 25 ص

دانلود پاورپوینت اثر بخشی کلی تجهیزات OEE

استاتیک

تحقیق درمورد منابع انرژی