دانلود رایگان


پایان نامه رشته تاسیسات انــرژی خورشــیـــدی وکـــاربـرد آن درگــرمـایـــش و مقایسه این سیستم با سیستم حرارتی مرکزی... - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود پایان نامه رشته تاسیسات انــرژی خورشــیـــدی وکـــاربـرد آن درگــرمـایـــش و مقایسه این سیستم با سیستم حرارتی مرکزی... با فرمت ورد و

دانلود رایگان پایان نامه رشته تاسیسات انــرژی خورشــیـــدی وکـــاربـرد آن درگــرمـایـــش و مقایسه این سیستم با سیستم حرارتی مرکزی... دانلود پایان نامه رشته تاسیسات انــرژی خورشــیـــدی وکـــاربـرد آن درگــرمـایـــش و مقایسه این سیستم با سیستم حرارتی مرکزی... با فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 110
دانلود پایان نامه آماده
مقدمه
سالیان دراز بشر بدون توجه به این موضوع که شاید روزی انرژی های فسیلی به پایان برسد به مصرف این نوع انرژی ها می پرداختند ، با پیشرفت صنعت وپدیده هایی مثل انقلاب صنعتی باعث شد مصرف انرژی های فسیلی دوچندان شود واین موضوع در سرتاسر جهان از اهمیت زیادی برخوردار گردد. اما امروزه محققان با مطالعات پی درپی درباره مسایل روز به این نتیجه دست یافته اند که تا چندی دیگر این انرژی ها تمام می شوند وبرای تامین انرژی آیندگان باید چاره ای اندیشید وروی به انرژی های نو و تمام نشدنی آورد .
درعصر حاضر حساسیت این موضوع باعث تشکیل سازمانهای مطالعاتی– تحقیقاتی شده است که با هماهنگ شدن این سازمان ها بادولت در همه کشور ها باعث اجرای سیاست هایی که با عث صرفه جویی مصارف انرژی در صنایع وهمچنین ،اماکن مسکونی وتجاری شده اند . تاکنون این سازمان ها فعالیت های موثری ازجمله شناخت وشناسایی نقاطی که پتانسیل انرژی جدیدی را دارند پرداخته اند . شاید تاکنون نامی از ساختمان های صفر انرژی شنیده باشید. دراین ساختمان ها طراحی بر پایه استفاده از انرژی های نو که تاکنون به دست آمده بوده است تا مصرف انرژی های فسیلی در آنها به صفر برسد . برخی از این انرژی ها که تاکنون بیشتر مورد استفاده قرارگرفته است انرژی خورشیدی، بادی،انرژی زمین گرمایی وانرژی امواج دریا بوده است.
دراین پروژه به مهمترین و در دسترس ترین این انرژی ها یعنی انرژی خورشیدی و کاربرد آن در گرمایش می پردازیم.

فهرست مطالب
عنوان صفحه

مقدمه 1
1 تاریخچه انرژی خورشیدی 2
2 خورشیدچیست؟ 3
فصل اول: مقدمه ای بر کاربرد انرژی خورشیدی
1-1 استفاده از انرژی حرارتی خورشید 6
1-2 کاربرد غیر نیروگاهی 6
1-2-1 آبگرمکن های خورشیدی وحمام خورشیدی 6
1-2-2 گرمایش وسرمایش ساختمان وتهویه مطبوع خورشیدی 6
1-2-3 آب شیرین کن خورشیدی 7
1-2-4 خشک کن خورشیدی 7
1-2-5 کوره خورشیدی 9
1-2-6 خانه های خورشیدی 10
1-3 سیستم های خورشیدی 11
فصل دوم: مقایسه سیستم خورشیدی وسیستم حرارت مرکزی
2-1 شرح جرییات سیستم 13
2-2 قابلیت اجرا 15
2-3 کد های اجرایی 16
2-4 الزامات طراحی یکپارچه 16
2-5 هزینه وبهره وری 18
2-6 مزایا 19
2-7 جزییات طراحی 19
2-8 کارکردونگهداری 22
2-9 راه اندازی اولیه 23
فصل سوم: آبگرمکن های خورشیدی 24

فصل چهارم: سیستم های هوای گرم خورشیدی
4-1 سیستم های گرمایش خورشیدی 34
4-1-1 سیستم های گرمایش هوای گرم خورشیدی 34
4-1-1-1 سیستم های غیر فعال 3
4-1-1-1- سیستم با بهره گیری مستقیم 35
4-1-1-1-2 سیستم دیوارهای ذخیره گرما 37
4-1-1-1-3 سیستم گلخانه ای 38
4-1-1-1-4 سیستم های سیفون گرمایی 39
4-1-1-2 سیستم های فعال 41
4-1-1-3 مقایسه سیستم های فعال وغیر فعال 43
4-1-1-3-1 سیستم های ترکیبی خورشیدی وانواع آن 44
4-1-1-4 سیستم های گرمایش آب غیر مستقیم 46
4-1-1-4-1 سیستم های تخلیه به پشت 47
4-1-1-4-2 سیستم های ذخیره سازی گیرنده یکپارچه 48
4-1-1-4-3 سیستم های سایت - ساخت 48
4-1-1-4-4 گیرنده های خورشیدی تراوشی 49
4-1-1-4-5 حوض خورشیدی کم عمق 49
4-1-3 گرمکن های استخری 50
4- 2 سیستم گرمایش از کف خورشیدی 51
5 -2 شیوه های گرمایش محیط 53
فصل پنجم: طراحی سیستم های خورشیدی
5-1 گرمایش فضا وآبگرم مصرفی 56
5-2 تعیین اندازه سیستم های سرمایش وگرمایش خورشیدی 57
5-3 روش های ارزیابی عملکرد 58
5-4 محاسبات تحلیلی با استفاده از شبیه سازی ونمودار f 59
5-5 طراحی یک نمونه پروژه سیستم ترکیبی 63
5-6 محاسبات تابش خورشیدی باروش RTS 77
فصل ششم: سیستم های توزیع خورشیدی وطراحی آن
6-1 سيستم توزیع خورشيدي 93
6-2 انواع سيستم هاي توزيع خورشيدي 94
6-2-1 سيستم هاي ترموسيفون 94
6-2-2 سيستم هاي گردش اجباري مستقيم 95
6-2-3 سيستم هاي گردش اجباري غير مستقيم 96
6-2-4 سيستم هاي كلكتور تركيبي 97
6-3 طراحي كلي سیستم های توزیع خورشیدی 97
6-3-1 تعيين اندازه لوله ها درسيستم هاي خورشيدي 97
6-3-2 دماي كاركرد سيستم هاي گرمايش خورشيدي 98
6-3-3 محيط واسطه انتقال حرارت 99
6-3-4 سيستم هاي بازگشت آب 101
6-3-5 مبدل هاي حرارتي و سيالات مورد استفاده براي تبادل حرارت 103
6-3-6 ملاحظات لوله كشي سيستم هاي گرمايش خورشيدي 104
6-3-7 حفاظت سيستم در برابر نشتي 106
6-3-8 رسوب كردن اتيلن گليكول 107
6-3-9 سيستم هاي ذخيره انرژي 107
6-3-10 مواد و تجهيزات 108
6-4 مراحل اساسي در انتخاب تجهيزات خورشيدي 109
6-5 كارايي بازدهي كلكتور 110
نتیجه گیری 114
فهرست منابع 115
فهرست شكلها
عنوان صفحه
شکل ‏1 1: اجاق خورشیدی 8
شکل ‏1 2: کوره خورشیدی 9
شکل ‏1 3: کوره خورشیدی 9
شکل ‏3 1: روش ترموسیفون در تهیه آب گرم بهداشتی 26
شکل ‏3 2: مخزن ذخيره آبگرم كن خورشيدي خانگي 28
شکل ‏3 3: آبگرمكن خورشيدي با مخزن افقي و سيركولاسيون طبيعي 28
شکل ‏3 4: آبگرمکن خورشیدی خانگی 29
شکل ‏3 5: دیاگرام کامل یک سیستم آبگرمکن خورشیدی 30
شکل ‏3 6: اتصال دو گردآور بطریق معکوس و موازی 31
شکل ‏4 1: کاربرد انرژی خورشیدی در گرمایش اتاق مسکونی 36
شکل ‏4 2: سيستم سيفون گرمايي 40
شکل ‏4 3: سیستم ترکیبی برای تامین آب گرم و گرمایش 44
شکل ‏4 4: سیستم ترکیبی در یک خانه مسکونی 45
شکل ‏4 5: کاربرد انرژی خورشیدی بمنظور گرم کردن آب استخر 50
شکل ‏4 6: منحنی آسایش برای سیستم های گرمایشی 52
شکل ‏5 1: سيستمی برای گرمايش فضاي مسكوني و آب گرم مصرفي 56
شکل ‏5 2: نمونه شبیه سازی در نمودارf 61
شکل ‏5 3: نمونه شبیه سازی در نمودارf 62
شکل ‏5 4: پلان نمونه برای طراحی ساختمان 63
شکل ‏6 1: ساختار کلی سیستم ترموسیفون 95
شکل ‏6 2: سيستم هاي گردش اجباري مستقيم 96
شکل ‏6 3: سيستم هاي گردش اجباري غير مستقيم 96
شکل ‏6 4: برش یک کلکتور خورشیدی 111


دانلود


پایان


نامه


رشته


تاسیسات


انــرژی


خورشــیـــدی


و


کـــاربـرد


آن


در


گــرمـایـــش


و


مقایسه


این


سیستم


با


سیستم


حرارتی


مرکزی

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق درمورد آنی لیبوویتز 13 ص

تحقیق در مورد سینما و معماری 66 ص

پاورپوینت معرفی شاخص های وبومتریک

مصرف گوشت

مقاله درباره کارآموزی پارک جمشیدیه 110 ص

دانلود مقاله اكولوژي عملي

تحقیق بیوسنسورها

پاورپوینت درباره جهاد با نفس

فيزيك يوناني

گروه معماران جوان