دانلود رایگان


مقاله نظام آموزشی سوئد - دانلود رایگاندانلود رایگان مطابق جدیدترین قوانین آموزشی کشور, کلیه کودکان و نوجوانان سوئدی می‌بایستی به طور یکسان و بدون توجه به جنسیت ,محل سکونت و شرایط اقتصادی و اجت

دانلود رایگان مقاله نظام آموزشی سوئد لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب*
فرمت فايل:Word (قابل ويرايش و آماده پرينت)
تعدادصفحه:162
آموزش رسمي پيش دانشگاهي
از آن جايي كه اصل اساسي درساختار آموزشي كشور سوئد بر فراهم آوردن امكانات آموزشي براي كليه شهروندان سوئدي بدون توجه به پيشينه قومي واجتماعي و تابعيت فردي آنان استوار مي باشد، از اين روي كليه مدارسي كه از قوانين آموزشي پايه تبعيت مي نمايند (مدارس ابتدايي و مقدماتي و تكميلي متوسطه) به صورت فراگير طراحي شده اند تا كليه نسل جوان را تحت پوشش قرار دهند.
علاوه برمواد درسي، كتب آموزشي مدارس ابتدايي ومقدماتي و تكميلي متوسطه مراكز آموزشي سراسر كشور يكسان است. قوانين كشوري خاصي نيز در خصوص ساختار آموزشي كشور در قوانين آموزشي كشور توسط مجلس ملي به تصويب رسيده است. تحصيلات ويژه بزرگسالان نيز دركشور سوئد از سابقه تاريخي طولاني برخوردار بوده وگزينه هاي گوناگوني درسراسر كشور جهت ادامه تحصيلات وجود دارد. تحصيلات ويژه بزرگسالان به صورت يكسان با آنچه در مدارس، از ابتدايي تا متوسطه، ارائه مي گردد، بخشي از ساختار مدارس عمومي محسوب مي گردد. اين امتياز خود به هر فرد اين امكان را ميدهد كه به تكميل تحصيلات خود تا مقطع متوسطه مبادرت نموده و مجددا به ساختار رسمي مدارك آموزشي بپيوندد . بنابراين آموزش در سوئد از نظر ساختاري به صورت دوره هاي آموزشي يكسان از سطح ابتدايي تا آموزش متوسطه وآموزش بزرگسالان براي كليه شهروندان سوئدي فراهم مي باشد. علاوه براين طرح هاي مالي گوناگوني نيز اتخاذ گرديده كه به دانش آموزان ودانشجويان اجازه مي دهد تا درطول سنوات آموزشي خود (آموزش متوسطه و آموزش بزرگ سالان) و همچنين تحصيلات عالي منابع مالي مورد نياز خود را فراهم نمايند.
آمار تحصيلي تعداد دانش آموزان و مدارس
طبق آخرين آمار بدست آمده تعداد 305300 دانش آموز سوئدي در مراكز تكميلي آموزش متوسطه آموزش مي بينند.گفتني است از %7/4 از اين تعداد (14300) درمراكز تكميلي متوسطه مستقل(خصوصي) ثبت نام به عمل مي آيد.سهم مذكور طي سال هاي اخير به طور چشم گيري افزايش يافته و اين در حالي است كه طي سال 1996 تنها از %8/1 دانش آموزان در مدارس مستقل ثبت نام به عمل مي آمد.
طبق آخرين آمار بدست آمده طي سال 1996 تعداد 654 مدرسه فعاليت داشته كه %15 از اين مدارس، مستقل بوده و توسط نهادها و مؤسسات خصوصي اداره شده و 5 در صد نيز توسط شوراهاي استاني اداره مي گردند. طبق آمار مذكور ميانگين دانش آموزان هر مدرسه به 467 دانش آموز بالغ مي گردد.
مقطع آموزش پايه
تاريخچه
در سال 1842 همزمان با حكمراني كارل چهاردهم مدارس ابتدائي دركشور سوئد احداث گرديد.
در مورخه 18 ژوئن همان سال، فرمان حكومتي مبني براحداث مدارس پيش دبستاني توسط كليساها صادرگرديد. مدارس ابتدائي براي مدت زمان مديدي مختص خانواده هاي كم در آمد مي بود كه هيچ راهي به آموزش عالي نداشتند.گفتني است كه عمده مدارس مذكور در قالب مدارس دولتي دستور زبان احداث گرديد.در بدو تاسيس، دوره هاي آموزش ابتدائي به صورت مختلط برگزار شده و مدارس گرامر و مراكز مقدماتي متوسطه مختص دانش آموزان پسر بوده و دانش آموزان دختر روانه مدارس جداگانه اي مي گرديدند. اين درحالي بود كه مدارس مقدماتي متوسطه از آغاز قرن20 آغاز به فعاليت نمود. اگر چه در آن زمان مدارس دخترانه زيادي وجود داشت اما با اين وجود، مدارس دخترانه با سيستم 9 ساله آموزشي از ميان برداشته شد.در سال 1962 ، مقطع آموزش پايه با آموزش 11 ساله (تركيبي از دوره ابتدائي 7 ساله و دوره مقدماتي 4 ساله) سازماندهي گرديد. در همان اثناء نخستين برنامه پيشرفته آموزشي مدارس طراحي گرديد. برنامه هاي آموزشي نيز طي سالهاي1969 و1980 و 1994 تغيير يافت.
مطابق جديدترين قوانين آموزشي كشور، كليه كودكان و نوجوانان سوئدي مي بايستي به طور يكسان و بدون توجه به جنسيت ،محل سكونت و شرايط اقتصادي و اجتماعي از سيستم آموزشي يكسان برخوردار گردند. در اول ژانويه 1998، نوع جديدي از آموزش پيش دبستاني به ساختار سيستم آموزشي كشور اضافه گرديد. مقطع مذكور جانشين فعاليت هاي ويژه آموزشي مختص كودكان رده سني 6 سال كه در چارچوب آموزش پيش دبستاني به آنان ارائه مي گرديد شد. هدف از اعمال چنين اصلاحاتي مراقبت از كودكان سوئدي بود. مطابق چنين اصلاحاتي ، شهرداري هاي كشور ملزم به احداث مراكز آموزش پيش دبستاني براي كليه كودكان رده سني6 سال مي باشند و اين در حالي است كه حضور در كلاس ها اختياري است.از حدود 8 درصد از افراد رده سني6 سال در مدارس پايه و از مابقي در مدارس پيش دبستاني ثبت نام به عمل مي آيد.
چارچوب هاي قانوني
سيستم ملي آموزشي كشور سوئد تحت قوانين آموزشي مصوب مجلس ملي سوئد (ريكسدك) اداره مي گردد. از سال 1995، برنامه درسي مشتركي براي سيستم آموزشي پايه كشور اتخاذ گرديده است. از اول آگوست 1998، برنامه آموزشي مشترك با اعمال تعديلات مختصري، براي مدارس پايه و مراكز آموزش پيش دبستاني طراحي گرديد . در سال 1999 دولت سوئد به بازنگري قوانين آموزشي كشور توسط كميته پارلماني مبادرت نمود. بازبيني برنامه هاي آموزشي به كميته مذكور تفويض گرديده و كميته نيز به ارائه گزارش كار خود در اكتبر 2001 به وزارت آموزش ملي مبادرت نمود.
ساختار آموزش پايه
شهرداري هاي مناطق مختلف كشور موظف به برگزاري كلاس هاي پيش دبستاني براي كليه كودكان سوئدي رده سني 6 سال مي باشند.با وجوديكه فعاليت هاي آموزشي پيش دبستاني اختياري است، با اين حال اكثريت قريب به اتفاق كودكان رده سني شش سال سوئدي در اين كلاس ها حضور مي يابند. مطابق قوانين آموزشي كشور سوئد گذراندن دوره آموزشي 9 ساله براي كليه كودكان رده هاي سني 7 تا 16 سال اجباري است. قوانين مذكور هم چنين به بهره مندي كودكان و نوجوانان سوئدي از سيستم مدارس ملي تأكيد دارد. آغاز سنوات آموزشي كودكان سوئدي متغير بوده اما به طوركلي از سن 6 سالگي آغاز مي گردد.
اين در حالي است كه مي توان حضور در آموزش پايه را تا سن 8 سالگي به تعويق انداخت.حضور در آموزش پايه 9 ساله بدون احتساب سن آغازين مدرسه رفتن كودك، الزامي است.
گفتني است طي سال تحصيلي 98-97 اين فرصت دركليه شهرها فراهم آمد. طي سال تحصيلي 92-93 در70% از شهرها فرصت بهره مندي كودكان رده سني 6 سال از حضور درمدارس پايه فراهم آمد.در اكتبر1993، 5.3 % از دانش آموزان مدرسه اي6 ساله يا كوچكتر بودند . دولت نيز درقالب كميسيون ويژه اي به تحقيق درخصوص نتايج افزايش سنوات تحصيلي مدارس پايه به مدت زمان10سال مبادرت نموده است. گزارش نهايي كميسيون درجهت بازنگري به آژانس هاي ملي و منطقه اي ارسال مي گردد. مدارس ابتدايي سوئد نخستين بار در سال1824 معرفي گرديد. در سال1962مجلس ملي سوئد دوره9ساله مدارس پايه فراگير را تصويب نمود. در سال تحصيلي1973- 1972 اين ظرح به طور كامل به مرحله اجرا در آمد. درحال حاضر اين طرح بر اساس قوانين تحصيلي مصوب سال 1985به فعاليت خود ادامه داده و طي سالهاي1994- 1991 نيز اصلاحاتي در آن اعمال گرديد.سيستم آموزش پايه بر آموزش پايه GRUNDSKOLAN ، آموزش پايه SAMI ويژه كودكان سامي زبان ، مدارس استثنايي ويژه كودكان مواجه با معلوليتهاي خاص و مدارس پايه ويژه كودكان مواجه با عقب ماندگي ذهني تقسيم مي گردد.


مقاله نظام آموزشی سوئد


نظام آموزشی سوئد


سوئد


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بهترین دانشگاه های جهان طبق نظام رتبه بندی QS

نظام رتبه بندی «کیو اس» هر ساله فهرست بهترین دانشگاه های دنیا را مشخص می کند و امسال ...

پایگاه پرستاران دانشگاه بقیه الله(عج) - علمی، …

پایگاه پرستاران دانشگاه بقیه الله(عج) - علمی، پژوهشی، آموزشی و پرسشنامه - پایگاه تخصصی ...

گفتگو:مصاحبه با دكتر فريدون عزيزي،رئيس …

گفتگو:مصاحبه با دكتر فريدون عزيزي،رئيس پژوهشكده غدد درون ريزو متابوليسم دانشگاه ...

اینم موضوع اسکیس ارشد 90 {عکس اسکیس و کارنامه …

اینم موضوع اسکیس ارشد 90 {عکس اسکیس و کارنامه چند نفر} 1390-5-18، 05:32 عصر آخرین ویرایش در ...

مدیریت مدارس

مدیریت مدارس - - مدیریت مدارس ... ایلام عروس زاکرس در یک نگاه. پیشینه استقرار در کهن ...

آموزشی - برنامه ریزی ارتقا’ سلامت نظام اداری

آموزشی - برنامه ریزی ارتقا’ سلامت نظام اداری - ترجمه ، تالیف ، گردآوری یادداشت های ...

پایگاه اطلاع رسانی سازمان حج و زیارت > اخبار و رویدادها

چکیده: سازمان حج و زیارت راهنمای سفر زیارتی عتبات عالیات منتشر کرد. به گزارش روابط ...

مقاله تحقیق رفیق ملاویسه - مقال درباره مدیریت …

مقاله تحقیق رفیق ملاویسه - مقال درباره مدیریت تعاونی ها - مقاله

چند مقاله در مورد اقلیم - iranshahrsaz.com

Persian Translation by MyBBIran.com - Ver: 5.0.0 Powered by MyBB © 2002-1395, Theme Designer: Dark Design Web Designers, IranShahrsaz v1.0 Responsive ...

مدیریت مدارس

مدیریت مدارس - - مدیریت مدارس ... ایلام عروس زاکرس در یک نگاه. پیشینه استقرار در کهن ...

بهترین دانشگاه های جهان طبق نظام رتبه بندی QS

نظام رتبه بندی «کیو اس» هر ساله فهرست بهترین دانشگاه های دنیا را مشخص می کند و امسال ...

كسب و كار: تعريف، اهداف و انواع :: مقاله در راهكار مديريت

عنوان مقاله: كسب و كار: تعريف، اهداف و انواع: نويسنده: ركابي، حميد: زبان: فارسي: سال ...

پیک آموزشی PEYKE AMUZESHI - نگارش ودستور زبان …

پیک آموزشی peyke amuzeshi - نگارش ودستور زبان فارسی -

میگنا - بررسی نفوذ اینترنت و شبکه های اجتماعی …

بررسی نفوذ اینترنت و شبکه های اجتماعی مجازی بر زندگی فردی و اجتماعی نسل جوان

1 . كتابهاي رايگان فارسي - خوش آمديد - Tripod

براي مشاهده عناوين ومطالعه متن كامل 102 كتاب فارسي موجود در كتابخانه بين المللي ...

آموزشی - برنامه ریزی ارتقا’ سلامت نظام اداری

آموزشی - برنامه ریزی ارتقا’ سلامت نظام اداری - ترجمه ، تالیف ، گردآوری یادداشت های ...

آموزشی - برنامه ریزی ارتقا’ سلامت نظام اداری

آموزشی - برنامه ریزی ارتقا’ سلامت نظام اداری - ترجمه ، تالیف ، گردآوری یادداشت های ...

تحقیقات,مقاله ها و پايان نامه هاي آماده - رشته علوم …

نام پروژه ::نظام آموزشی بلژیک حجم فایل :: 647 کیلو بایت دسته بندی:: رشته علوم تربیتی و ...

پاورپوینت رشته مدیریت: پاورپوینت استراتژی صادرات در بازاریابی بین المللی

انواع پرسپکتیو

دانلود پاورپوینت کاربرد دیود در مدار

مقاله الگوریتم فلوید

تحقیق در مورد بررسي فراواني انواع بيماريهاي هايپرتانسيو در زنان باردار بستري در بيمارستان حضرت رسول اكرم (ص) در سال 1382.درخت گردو ( طرح توجیهی )

دانلود آموزش تصویری حذف frp گوشی سامسونگ A710Y با اندروید 7 با لینک مستقیم

پاورپوينت با عنوان کاربرد های فناوری هسته ای بانضمام برق هسته ای گزینه ای اجتناب ناپذیر

پاورپوینت درباره بهبود خواص فولاد